Συγκλητική Επιτροπή της Βιβλιοθήκης

Η Συγκλητική Eπιτροπή Bιβλιοθήκης (Σ.Ε.Β.) συγκροτήθηκε με σκοπό την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν ευρύτερης συναίνεσης στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της Bιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
H Συγκλητική Eπιτροπή Bιβλιοθήκης αποτελείται από:

  • Τον Aντιπρύτανη Aκαδημαϊκών Yποθέσεων και Προσωπικού ως Πρόεδρο.
  • Τον Προϊστάμενο Γραμματείας.
  • Ένα μέλος ΔΕΠ-εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. O εκπρόσωπος ορίζεται από το αντίστοιχο Τμήμα.
  • Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στις Bιβλιοθήκες, εκ των οποίων ο ένας είναι διοικητικός υπάλληλος και ο άλλος μέλος E.Τ.Ε.Π.
  • Δύο εκπροσώπους των φοιτητών (ένας των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών) που είναι μέλη της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου. Ο ορισμός τους γίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
  • Tον Διευθυντή της B.Κ.Π.-Π.Ι. με καθήκοντα εισηγητή.

Eκτός από τα τακτικά μέλη της Σ.Ε.Β. ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά.

Για την περίοδο 2010-2013 η Σ.Ε.Β. συγκροτείται από:

ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  e-mail
1 Μπάκας Θωμάς Αν. Πρύτανη  Πρόεδρος ΣΕΒ   0 7319 thbakas@cc.uoi.gr / ederveni@cc.uoi.gr
2 Φωτόπουλος Ανδρέας Αν. Πρύτανη  Τακτικό μέλος Αρχιτεκτόνων 0 7732 afotopou@cc.uoi.gr
3 Δέδες Αθανάσιος Αναπλ. Καθηγητής Τακτικό μέλος Φυσικής 0 8488 adedes@cc.uoi.gr
4 Βαϊμάκης Τιβέριος  Καθηγητής Τακτικό μέλος Χημείας 0 8352 tvaimak@cc.uoi.gr
5 Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης Αν. Καθηγητής Τακτικό μέλος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 0 8870 kabousia@cs.uoi.gr
6 Χωρίκης Θεόδωρος Επικ. Καθηγητής Τακτικό μέλος Μαθηματικών 0 8268 horikis@uoi.gr
7 Καργιώτης Δημήτριος Αν.  Καθηγητής Τακτικό μέλος Φιλολογίας 0 5205 kargiots@cc.uoi.gr
8 Κωνσταντακοπούλου Αγγελική Αναπλ. Καθηγήτρια Τακτικό μέλος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 0 5142 aconstan@uoi.gr
9 Πέτσιος Κων/νος Καθηγητής Τακτικό μέλος Φ. Π. Ψ. 0 5659 kpetsios@uoi.gr
10 Σπανάκη Μαριάννα Επικ. Καθηγήτρια Τακτικό μέλος Π.Τ.Ν. 0 5724 mspanaki@cc.uoi.gr
11 Εμβαλωτής Αναστάσιος Αν. Καθηγητής Τακτικό μέλος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 0 5687 aemvalot@uoi.gr
12 Γκωλέτσης Γεώργιος Επικ. Καθηγητής Τακτικό μέλος Οικονομικών Επιστημών 0 5973 goletsis@cc.uoi.gr
13 Πασχάλης Βασίλειος Επικ. Καθηγητής Τακτικό μέλος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης 0 5923 vpaschal@uoi.gr
14 Εμφιετζόγλου Δημήτρης Επικ. Καθηγητής Τακτικό μέλος Ιατρικής 0 7741 demfietz@cc.uoi.gr
15 Μπέλτσιος Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής Τακτικό μέλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 0 7206 kgbelt@cc.uoi.gr
16 Ψαρροπούλου Αικατερίνη Καθηγήτρια Τακτικό μέλος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 0 7345 cpsarrop@uoi.gr
17 Παπαλουκάς Λουκάς - Νικήτας Προϊστάμενος Γραμ/τείας  Τακτικό μέλος Προϊστάμενος Γραμματείας 0 7411 lpapalou@uoi.gr
18 Ζάχος Γεώργιος Δ/ντής Βιβλιοθήκης  Τακτικό μέλος Κεντρική Βιβλιοθήκη 0 5010 gzachos@cc.uoi.gr
19 Ροΐδου Ευστρατία Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων Τακτικό μέλος Κεντρική Βιβλιοθήκη 0 5972 eroidou@cc.uoi.gr
21 Σιώμος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. Τακτικό μέλος Κεντρική Βιβλιοθήκη  0 5961 csiomos@cc.uoi.gr
22 Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Μέλος Συγκλήτου        
23 Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Μέλος Συγκλήτου        
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
1 Θρουμουλόπουλος Γεώργιος Αναπληρ. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Φυσικής 0 8503 gthroum@uoi.gr
2 Κούκκου Άννα-Ειρήνη Αναπληρ. Καθηγήτρια  Αναπλ. Μέλος Χημείας 0 8371 akukku@cc.uoi.gr
3 Ζάρρας Απόστολος Επικ. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 8862 zarras@cs.uoi.gr
4 Κεχαγιάς Επαμεινώνδας Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Μαθηματικών 0 8276 nkechag@uoi.gr
5 Μερσινιάς Σταμάτης Επικ. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Φιλολογίας 0 5181 smersin@cc.uoi.gr
6 Τζαμτζής Ιωάννης Αν. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 0 5123 itzamtzi@cc.uoi.gr
7 Μαγγίνη Γκόλφω Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπλ. Μέλος Φ. Π. Ψ.  0 5673 gmaggini@uoi.gr
8 Τριάντου Ιφιγένεια Αν. Καθηγήτρια Αναπλ. Μέλος Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 0 5734 itrianti@cc.uoi.gr
9 Μορφίδη Ελένη Επ. Καθηγήτρια Αναπλ. Μέλος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 0 5888 emorfidi@cc.uoi.gr
10 Λαπατίνας Αθανάσιος Επ. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Οικονομικών Επιστημών 0 5957 alapatin@cc.uoi.gr
11 Δήμου-Τζαβάρα Αναστασία Λέκτορας Αναπλ. Μέλος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης 0 5982  
12 Παππάς Περικλής Επικ. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Ιατρικής 0 7553 ppappas@cc.uoi.gr
13 Παναγιωτόπουλος Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 0 7182 ipanagio@cc.uoi.gr
14 Τρογκάνης Αναστάσιος Αν. Καθηγητής Αναπλ. Μέλος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 0 8851 atrogani@cc.uoi.gr
15 Μπάντρα Κωνσταντία Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων Αναπλ. Μέλος Κεντρική Βιβλιοθήκη 0 5958 kbadra@cc.uoi.gr
16 Γκαλίτσιου Ελένη Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. Αναπλ. Μέλος Κεντρική Βιβλιοθήκη 0 5029 egalits@cc.uoi.gr

H θητεία της Σ.Ε.Β. είναι τετραετής. H συγκρότησή της γίνεται με την έναρξη της θητείας κάθε Πρυτανικής Aρχής. Η προηγούμενη Σ.Ε.Β. παραμένει σε ισχύ μέχρι τη συγκρότηση της νέας.