Εφορεία της Βιβλιοθήκης

 

Για την ταχεία διεκπεραίωση των θεμάτων της Βιβλιοθήκης, η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Σ.Ε.Β.) συγκροτεί από τα Μέλη της επταμελή Εφορεία Βιβλιοθήκης (Ε.Β.) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Β., τον Προϊστάμενο Γραμματείας, τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και τέσσερα Μέλη Δ.Ε.Π.

Για την περίοδο 2010-2013 η Εφορεία Βιβλιοθήκης συγκροτείται από τους:

A/A ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail

1

Μπάκας Θωμάς

Αν. Πρύτανης

Πρόεδρος ΣΕΒ

 

0 7319

tbakas@uoi.gr

2

Κωνσταντακοπούλου Αγγελική

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τακτικό μέλος

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

0 5142

aconstan@uoi.gr

3

Χωρίκης Θεόδωρος

Επικ. Καθηγητής

Τακτικό μέλος

Μαθηματικών

0 8268

horikis@uoi.gr

4

Εμβαλωτής Αναστάσιος

Επικ. Καθηγητής

Τακτικό μέλος

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

0 5687

aemvalot@uoi.gr

5

Σπανάκη Μαριάννα

Επικ. Καθηγήτρια

Τακτικό μέλος

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

0 5724

mspanaki@cc.uoi.gr

6

Ψαρροπούλου Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Τακτικό μέλος

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

0 7345

cpsarrop@uoi.gr

7

Ζάχος Γεώργιος

Δ/ντής Βιβλιοθήκης

Τακτικό μέλος

Κεντρική Βιβλιοθήκη

0 5010

gzachos@cc.uoi.gr

Η Εφορεία αποφασίζει επί συγκεκριμένων θεμάτων που χρήζουν ταχείας αντιμετώπισης και επικουρεί τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης σε αποφάσεις καθημερινής λειτουργίας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών και την επίλυση τυχόν διοικητικών ζητημάτων που απαιτούν την άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας.