Διευθυντής Βιβλιοθήκης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ

Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

tel : 26510 05010

Fax : 26510 05096

e-mail : gzachos@cc.uoi.gr

 

Σπουδές
 • 1994 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία (Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης, Loughborough University of Technology, UK).
 • 1989 Μεταπτυχιακός Τίτλος (Μάστερ) Πληροφόρησης (M.Sc. in Information Studies) στο Tμήμα Bιβλιοθηκονομίας και Σπουδών Πληροφόρησης του Loughborough University of Technology της Μεγάλης Βρετανίας.
 • 1988 Υποτροφία (Fellowship) από το Βρετανικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιβλιοθηκονομίας στην Μεγάλη Βρετανία.
 • 1979 Πτυχίο Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εργασιακή εμπειρία
 • 2005/2- Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • 2002/2 - 2005/2 Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
 • 1996 - 2002/2 Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1986 Δημιουργία της πρώτης, σε Eλληνικό Aνώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος, Μονάδας Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και εγκατάσταση On-line Συστήματος Ανάκτησης Βιβλιογραφικών Πληροφοριών με τη χρήση διεθνών δικτύων πληροφοριών.
 • 1985 Βιβλιοθηκονόμος Πληροφόρησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1983 Διορισμός, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, σε θέση ΠE-Bιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων.
 • 1982 Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών
 • 1981 Ερευνητής στην Έδρα Στατιστικής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ξένες Γλώσσες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Διδακτική Εμπειρία
 • 2002 ( Χειμερινό Εξάμηνο) Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή) στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή) στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου.
 • 2000 Σεμινάριο εκπαίδευσης Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών στα πλαίσια του έργου: «ΔΩΔΩΝΗ : Δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Δυτική Ελλάδα».
 • 1997 Διδασκαλία, μετά από πρόσκληση του Ιονίου Πανεπιστημίου, θεμάτων Βιβλιομετρίας στους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου στην Κέρκυρα.
Συμμετοχή σε Ερευνητικά & Αναπτυξιακά προγράμματα
 • 2003-2005 Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και Ευρεία Διάθεση της Συλλογής Χειρογράφων Κωδίκων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • 2001- 2002 Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Εγκατάσταση σε Νέο κτίριο και ηλεκτρονική Οργάνωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-Π.Ι./ e-LIBRARY-UOI)»
 • 1999- Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ Ι.
 • 1998 Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των μελετών για την ανέγερση του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1997-2000 Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι.
 • 1996-1997 Επιστημονικός Yπεύθυνος του Έργου: «Λειτουργία Eστιακού Σημείου Tεκμηρίωσης στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων» μέσω του προγράμματος «Innovation» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 1996-1997 Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Έργο «ΕNTREPRENDRE POUR L'EMPLOI» του Προγράμματος HORIZON της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 1995-2000Τεχνικός Υπεύθυνος του Έργου «Eκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ- Βιβλιοθήκη)»,που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι.
 • 1995-1999 Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου «Ανάπτυξη Γραφείου Διαμεσολάβησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», χρηματοδοτούμενου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας.
 • 1995 Επιστημονικός Yπεύθυνος του Έργου: «Λειτουργία Eστιακού Σημείου Tεκμηρίωσης στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων» μέσω του προγράμματος «VALUE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 1994-1995 Επιστημονικός Υπεύθυνος της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο έργο: «Fast Document Ordering and Fast Document Delivery (FASTDOC)» που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Libraries".
 • 1993-1994 Eπιστημονικός Yπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου, από την Eυρωπαϊκή Ένωση (STRIDE-HELLAS), Έργου «Δημιουργία Eστιακού Σημείου Tεκμηρίωσης στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων».
 • 1992-1993 Eπιστημονικός Yπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου, από το MOΠ-Πληροφορικής, Έργου «Εγκατάσταση συστήματος Η/Υ στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Iωαννίνων».
 • 1990-1991 Ερευνητής στο Έργο: «Σύνθεση, Oργάνωση, Λειτουργία και Προοπτικές των Eλληνικών Πανεπιστημιακών Bιβλιοθηκών» που χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ.
 • 1982-83 Eρευνητής στο Eρευνητικό Έργο «Προγραμματισμός του Aνθρώπινου Δυναμικού στα Eλληνικά Πανεπιστήμια». (Σύμφωνα με την 3268(EPE)98/5-5-81 Kοινή Aπόφαση των Yπουργών Συντονισμού και Παιδείας).
Μελέτες - Βραβεύσεις
 • 2001 Στρατηγικό Σχέδιο Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001-2006).
 • 2000 Έρευνα Χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1999 Μελέτη Αξιολόγησης και Προτάσεις Βελτίωσης του Έργου «Eκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ- Βιβλιοθήκη)», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ του Β' Κοινοτικού Προγράμματος Στήριξης.
 • 1997 Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού και Οργανισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1997 Μελέτη Οργάνωσης επιμέρους Βιβλιοθηκών (Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Ιατρικής κ.ά.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1997 Μελέτη Ενοποίησης των Σπουδαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 1996 Κτιριολογική μελέτη για την Ανέγερση του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προϋπολογισμού 4 δις. δρχ.
 • 1990 Εκπόνηση Mελέτης «Eπανασχεδιασμός της Kίνησης της Έντυπης Πληροφορίας στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων με την Eισαγωγή Nέων Διαδικασιών και Περιορισμένης Mηχανοργάνωσης στο Tμήμα Διεκπεραίωσης και Aρχείου (TΔA) και τις Γραμματείες των Συλλογικών Oργάνων της Διοίκησης».Σε σχετικό διαγωνισμό η μελέτη βραβεύτηκε από το Yπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με το Τρίτο Bραβείο.
Ερευνητική και Συγγραφική Δραστηριότητα (Επιλογή)
 • 2006 «Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και η Ελληνική Πραγματικότητα». Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 29-03-2006.
 • 2005 «National Library and Academic Libraries in Greece: Their History, Resources and prospects of Development", 19th International Symposium of Modern Greek Studies Association (MGSA), Chicago, 3-5 Nov. 2005
 • 2005 «Η αξιολόγηση της Βασικής Έρευνας με την χρήση Βιβλιομετρικών Τεχνικών», Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην, 2005.
 • 2004 «Βιβλιοθήκες και Δια-Βίου Μάθηση», Διεθνές Συνέδριο "Libraries and Lifelong Learning", Goethe Institute, Athens 24-26 May, 2004.
 • 2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια μαζί.", "Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα Όρια... ",12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 11-14/11/2003
 • 2003 «Το μέλλον των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (e-books) στις συλλογές των Βιβλιοθηκών». Διεθνές Συνέδριο για το Μέλλον του Βιβλίου, ΥΠΠΟ, Ελληνική Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα, Ιούνιος 2003
 • 2001 «Το έργο και οι προοπτικές της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», Εισήγηση στο 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Bιβλιοθηκών, Αθήνα , 2000. Σύγχρονη Βιβλιοθήκη, 7, Μάρτιος 2001, σελ. 4-10.
 • 2000 «Ομιλία στα εγκαίνια του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου». Σύγχρονη Βιβλιοθήκη, 3, Ιούλιος 2000, σελ.5-10.
 • 2000 «Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εκδοτών: Μοντέλα οργάνωσης και η συνεισφορά τους στην παραγωγή της Εθνικής Βιβλιογραφίας». Διεθνές Συνέδριο, "Νέες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Βιβλίο", Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 19-21 Μαΐου 2000.
 • 1999 « Greek University Libraries in the European context: a Comparative Evaluation.» Ιωάννινα, 1999. (Ανατύπωση της Διδακτορικής Διατριβής)
 • 1999 « Έρευνες Χρήσης Βιβλιοθηκών: Μια εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων». Στατιστική και Ολική Ποιότητα Βιβλιοθηκών», Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, 19-20 Νοεμβρίου 1999.
 • 1999 « Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Σχολείο». Διημερίδα για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, Καρδίτσα 8-9 Σεπτεμβρίου 1999 , Τρίκαλα 9-10 Σεπτεμβρίου 1999, Οργάνωση ΤΕΙ Λάρισας και Ιωάννινα, 22-23 Οκτωβρίου 1999, Οργάνωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • 1998 «Διοικητικές και οικονομικές προκλήσεις στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ιδέες και προτάσεις αντίδρασης». Οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού: Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1997, σσ. 17-26. Αθήνα: ΕΚΠΑ, 1998.
 • 1998 "Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών: Διεθνής εμπειρία και προοπτικές δημιουργίας μιας Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή: Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος, 4-6 Νοεμβρίου 1998, σσ. 17-26.
 • 1997 «Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες». Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Βιβλιοθηκονόμων, Διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 1997.
 • 1997 «Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η ιεροτελεστία διάδοσης της γνώσης», Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 1996, σσ. 113-121. Θεσσαλονίκη, 1997.
 • 1996 "Εκπαιδευτικές πολιτικές και διδακτικές πρακτικές. Η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 88, Μάϊος - Ιούνιος 1996: σσ. 61-69.
 • 1996 «Ανύπαρκτη η Νομοθεσία για μια Εθνική Πολιτική των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», Επενδυτής, Σάββατο 30-Κυριακή 31 Μαρτίου, 1996, σελ. (35) Ε9.
 • 1995 «Kαταλογογράφηση και Aυτοματισμός Bιβλιοθηκών». Aυτοματισμός Bιβλιοθηκών: Infolibrary '95, Θεσσαλονίκη, 20-21 Mαϊου, 1995.
 • 1995 «University Libraries in Greece: the Present Situation». Alexandria, 7(3), 1995: pp. 155-169.
 • 1994 « Greek University Libraries in the European context: a Comparative Evaluation.» Ph.D. Dissertation, Loughborough University of Technology, Loughborough, U.K., 1994.
 • 1992 «Πορίσματατου 1ουΠανελληνίουΣυμποσίουγιατιςΠανεπιστημιακές Bιβλιοθήκες», Bιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 1992.
 • 1992 «Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών». Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, τεύχ. 7, Ιαν.-Φεβ. 1992, σσ. 28-31.
 • 1991 «Eλληνικές Πανεπιστημιακές Bιβλιοθήκες : Σύνθεση, οργάνωση, λειτουργία, προοπτικές». Iωάννινα, 1991 (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου).
 • 1991 «Research Output Evaluation of two University Departments in Greece with the use of Bibliometric Indicators». Scientometrics, 21(2), 1991:pp. 195-221.
 • 1990 «Αυτοματοποίηση στις Ελληνικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες: Μύθοι, Πραγματικότητα και Προοπτικές». Νέες Τεχνολογίες και Ελληνικές Βιβλιοθήκες: Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκαρίων. Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 1990, σσ. 43-51. Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1990.
 • 1989 «Bibliometric Indicators in Basic Research Evaluation, with a comparative assessment of two University Departments in Greece». Master of Science Dissertation, Loughborough University of Technology, 1989.
 • 1987 «Οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, Απρίλιος 1987, σσ. 28-30.
 • 1984 «Σχεδιασμός Δικτύων Βιβλιοθηκών και Πληροφοριών». Βιβλιοθήκες-Υπηρεσίες Πληροφόρησης-Βάση για Εθνική Ανάπτυξη: Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, Αθήνα, 30 Νοε.-1 Δεκ., 1984, σσ. 106-109. Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1984.
Επιμέλεια εκδόσεων
 • «Κατανομή προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικού». Σειρά : Οδηγοί Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αρ. 1, Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΜΟΠΑΒ, 2000.
 • «Οδηγός αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Σειρά : Οδηγοί Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αρ. 2, Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2000
 • «Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες». Σειρά : Οδηγοί Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αρ.3, Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2000.
 • «Κανόνες Διαδανεισμού». Σειρά : Οδηγοί Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αρ. 4, Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2000
 • «Στατιστικά στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-1999». Ιωάννινα: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2000
Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων
 • Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων
 • EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)
 • Library Association (U.K.).