Επιστροφή

Κατάταξη Μ.Φοιτητών και Υπ Διδακτόρων για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν διαμορφώθηκε η λίστα απο την οποία θα επιλεχθούν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη. Τη λίστα μπορείτε να δείτε στο συνημμενο αρχείο πιέζοντας το εικονίδιο "Κατέβασμα"