Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη καλωσορίζει τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τις ώρες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλ.
(26510)
E-mail
Ζάχος Γεώργιος   Διευθυντής 05010 gzachos@cc.uoi.gr
Βαλερά Ευδοξία Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Βιβλιοθηκονόμος 05912 svalera@cc.uoi.gr
Γεωργούλη Ουρανία Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Βιβλιοθηκονόμος 05005 ogeorgou@cc.uoi.gr
Γκαλίτσιου Ελένη Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Βιβλιοθηκονόμος 05029 egalits@cc.uoi.gr
Γρηγοροπούλου Βίκη Εξυπηρέτησης & Συλλογών Βιβλιοθηκονόμος Θέματος 05990 vgrigor@cc.uoi.gr
Ζήκου Βικτωρία Εξυπηρέτησης & Συλλογών Βιβλιοθηκονόμος 05956 vzikou@cc.uoi.gr
Καραμήτσου Φωτεινή Διαδανεισμός Βιβλίων & Άρθρων Βιβλιοθηκονόμος Θέματος 05003 fkaramit@cc.uoi.gr
Κατσίκη Μαρία Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Βιβλιοθηκονόμος 05914 mkatsiki@cc.uoi.gr
Κοτσιώνη Ελισάβετ Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Βιβλιοθηκονόμος 05978 ekotsion@cc.uoi.gr
Μπάντρα Κωνσταντία Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Βιβλιοθηκονόμος 05006 kbadra@cc.uoi.gr
Ροΐδου Έφη Προσκτήσεων (Βιβλία) Βιβλιοθηκονόμος 05986 eroidou@cc.uoi.gr
Σιώμος Κωνσταντίνος Εξυπηρέτησης & Συλλογών Βιβλιοθηκονόμος 05961 csiomos@cc.uoi.gr
Χαρκίτης Παναγιώτης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης 05004 pharkit@cc.uoi.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax E-mail
Τζαλαβρά Μαρίνα Προσκτήσεων (Περιοδικά) Βιβλιοθηκονόμος 05995 mtzalav@cc.uoi.gr
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΜΟΠΑΒ)
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax E-mail
Πολυχρονόπουλος Βασίλης Υπεύθυνος ΜΟΠΑΒ 26510-05953 26510-05089 vpolyhro@cc.uoi.gr